Рекламни архитектурни визуализации

Атрактивно презентиране на сгради:

• 3D Екстериорни визуализации;

• 3D Интериорни визуализации;

• 3D Етажни планове;

• 2D Етажни планове;

• 3D Видеа;

• Интерактивни презентации;

• 3D Моделиране

• Изготвяне уебсайт

Фасадни решения на сгради, къщи, комплекси

Проектиране и визуализация:

• Финишни покрития на фасади;

• Покривни конструкции;

• Декоративни елементи;

• Слънцезащитни елементи;

• Онагледяване фасадно осветление;

• Геометрична и цветова композиция;

• Вписване към релефа;

• Детайлен 3D модел и визуализации;

Строителство на съвременни умни къщи

Бюджет, визуализация, СМР:

• Направа триизмерен проект;

• Промени на виртуалния 3D модел за постигане целите на проекта;

• Направа бюджет;

• Строително монтажни дейности;

• Качествен и количествен контрол;

• Предаване завършено строителство;

• Гаранционна поддръжка.

Портфолио


Блог

3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ И МОДЕЛИРАНЕ

  3D визуализацията е способ за създаване на красив визуален образ на желания обект, който може да използвате за Вашия уебсайт, за презентиране, за доуточняване на проектен дизайн или за различни начини на рекламиране. С помощта на 3D визуализацията ще можете да видите бъдещия дизайн, който все още е само проект или зародила се идея. Без нея понякога е невъзможно да си представите интериорния или екстериорен проект, максимално приближен до реалността.

3D ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА УМНИ КЪЩИ

  Проектирането на умни къщи съчетава авангардни технологии на енергоефек-тивен екстериорен дизайн, функцио-нално интериорно  разпределение, управление на системи и уреди за дома, осигуряващи лукс и комфорт. За внедряването на тези иноватовни разработки се използват фото-реалистични 3D визуализации, чрез които на етап проектиране, се показват нагледно функционалността и удоб-ството на дома. Така се осъществява и лесна комуникация с клиента.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

  Предлагаме услугата управление на иновативни инвестиционни  проекти от първоначалния замисъл до успешната финална реализация, както и управление на отделни етапи от изпълнението на процесите. Резултатът от нашата работа е постигане целите на проекта, при запазване на определената финансова програма, пълното удовлетворяване изискванията на клиента, и максималното усвояване на пространството, в хармония с околната среда.