ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО

3D визуализации и изпълнение строителство:

• Алеи, пътеки-конструкции и настилки;

• Беседки от дърво и метал;

• Летни кухни и барбекю;

• Зимни градини в двора и на терасата;

• Дворно осветление;

• Подпорни стени;

• Зелени и водни площи;

• Декоративни елементи.

Фасади на къщи и покриви

Строителство-проектиране, визуализация:

• Финишни покрития на фасади;

• Фасадно осветление;

• Ремонт покривни конструкции;

• Подмяна керемиди;

• Нови покриви и конструкции;

• Слънцезащитни елементи;

• Декоративни елементи;

• Цокъл и тротоари.

Пасивни умни къщи

Изграждане автоматизирани системи:

• Ефективни отоплителни системи;

• Вентилация с рекуперация;

• LED осветление;

• Управление щори и сенници;

• Соларни системи за топла вода;

• Соларни системи за електричество;

• Управление консумация на енергия;

• Комлексни системи за автоматизация.

Топлоизолация и енергоефективност

Монтаж-обработка фуги и термомостове:

• Изолационен пакет XPS;

• Изолационен пакет каменна вата;

• Изолационен пакет минерална вата;

• Премахване термостове;

• Повишаване на въздухопроницаемост фасадна обвивка;

• Премахване конденз;

• Премахване мухъл;

• Защита топлоизолационен пакет.

Строителство на съвременни умни къщи

Бюджет, визуализация, СМР:

• Направа триизмерен проект;

• Промени на виртуалния 3D модел за постигане целите на проекта;

• Направа бюджет;

• Строително монтажни дейности;

• Качествен и количествен контрол;

• Предаване завършено строителство;

• Реконструкция и саниране на сгради;

• Гаранционна подръжка.

3D предварително визуализиране

Начертаване-3D моделиране, визуализиране:

• Създаване чертеж;

• Разпределение на пространството;

• Детайлен 3D модел;

• Геометрична и цветова композиция;

• Отчитане на ефекта от светлината;

• Вписване на фасадната композиция към релефа;

• Текстуриране на материалите;

• Визуализация на създадените модели.

Портфолио


Блог

3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ И МОДЕЛИРАНЕ

  3D визуализацията е способ за създаване на красив визуален образ на желания обект, който може да използвате за Вашия уебсайт, за презентиране, за доуточняване на проектен дизайн или за различни начини на рекламиране. С помощта на 3D визуализацията ще можете да видите бъдещия дизайн, който все още е само проект или зародила се идея. Без нея понякога е невъзможно да си представите интериорния или екстериорен проект, максимално приближен до реалността.

3D ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА УМНИ КЪЩИ

  Проектирането на умни къщи съчетава авангардни технологии на енергоефек-тивен екстериорен дизайн, функцио-нално интериорно  разпределение, управление на системи и уреди за дома, осигуряващи лукс и комфорт. За внедряването на тези иноватовни разработки се използват фото-реалистични 3D визуализации, чрез които на етап проектиране, се показват нагледно функционалността и удоб-ството на дома. Така се осъществява и лесна комуникация с клиента.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

  Предлагаме услугата управление на иновативни инвестиционни  проекти от първоначалния замисъл до успешната финална реализация, както и управление на отделни етапи от изпълнението на процесите. Резултатът от нашата работа е постигане целите на проекта, при запазване на определената финансова програма, пълното удовлетворяване изискванията на клиента, и максималното усвояване на пространството, в хармония с околната среда.