Вие сте тук: Начало / Блог / » MD-Умни сгради / Енергоспестяващо осветление за дома и детската стая

Енергоспестяващо осветление за дома

Какви са първите стъпки, които трябва да предприемем за да постигнем енергоефективност на нашия дом? Започваме от най-лесно изпълнимото:

Енергоспестяващо осветление

Подмяната на лампите с нажежаема жичка с LED крушки или ленти, води до моментална промяна в разхода за ел.енергия. През зимните месеци намалението е до 20%.

Разликата идва от това, че 60 W крушка с нажежаема жичка отделя около 800 лумена светлина, а при LED крушките за това са необходими 13 W енергия.

Знаете ли, че само около 10 % от енергията, която консумират крушките с нажежаема жичка се превръща в светлина. Останалата част се губи под формата на топлинна енергия.

Цената на самите LED лампи също намаля драстично. Могат да се намерят в търговската мрежа на цена от 3 до 10 лева, за мощност от 10 W.

Подмяната може да се осъществи, като на мястото на старите крушки, в същото осветително тяло, се монтират нови.

Но ако ви предстои ремонт и искате да промените дизайна на вашата стая, можете да вградите новото осветление в окачен таван, с което ще решите няколко проблема:

Ще можете да монтирате повече на брой осветителни тела, с възможност за зониране на помещението и постигане на различна осветеност в местата за различни видове дейности.

Подобряване дизайна на помещението с нови геометрични форми и светлинни ефекти.

Повишаване топлоизолацията на местата с най-голяма загуба на топлина - ъглите на помещението.

Възможност за вграждане на вентилационни системи в окачения таван, с цел подобряване показателите на въздуха и постигане оптимална влажност (40-70% RH) - показател при който човек се чуства най-комфортно в помещението.

Показваме Ви решение на Моневи Дизайн за окачен таван от гипсокартон с вградено осветление за детска стая.

3D визуализация на реализиран проект: Окачен таван с вградено осветление

При ваше желание можем да обсъдим дизайн за вашата стая. Реализацията ще се изпълни на следните етапи:

предварително обсъждане и направа на предварителен проект на интериорния дизайн, презентиран чрез 3D визуализации;

направа предварителен бюджет;

подробни количествено стойностни сметки, съобразени с технологията на изпълнение и подбрани материали по технически спесификации, предварително съгласувани с вас;

избор на изпълнител, изпълнение и приемане в завършен вид.

Свържете се с екипа ни, за да обсъдим желанията Ви за вашия дом или бизнес помещение.

360 3D video 3D проекти LED Осветление Автоматика Нови технологии Окачени тавани Оформяне двор Саниране Съвети Умни сгради Услуги