Енергоспестяващо осветление за дома

 

Какви са първите стъпки, които трябва да предприемем за да постигнем енергоефективност на нашия дом? Започваме от най-лесно изпълнимото:

Енергоспестяващо осветление

Подмяната на лампите с нажежаема жичка с LED крушки или ленти, води до моментална промяна в разхода за ел.енергия. През зимните месеци намалението е до 20%.

Разликата идва от това, че 60 W крушка с нажежаема жичка отделя около 800 лумена светлина, а при LED крушките за това са необходими 13 W енергия.

Знаете ли, че само около 10 % от енергията, която консумират крушките с нажежаема жичка се превръща в светлина. Останалата част се губи под формата на топлинна енергия.

Цената на самите LED лампи също намаля драстично. Могат да се намерят в търговската мрежа на цена от 3 до 10 лева, за мощност от 10 W.

Подмяната може да се осъществи, като на мястото на старите крушки, в същото осветително тяло, се монтират нови.

Но ако ви предстои ремонт и искате да промените дизайна на вашата стая, можете да вградите новото осветление в окачен таван, с което ще решите няколко проблема:

  • Ще можете да монтирате повече на брой осветителни тела, с възможност за зониране на помещението и постигане на различна осветеност в местата за различни видове дейности.
  • Подобряване дизайна на помещението с нови геометрични форми и светлинни ефекти.
  • Повишаване топлоизолацията на местата с най-голяма загуба на топлина - ъглите на помещението.
  • Възможност за вграждане на вентилационни системи в окачения таван, с цел подобряване показателите на въздуха и постигане оптимална влажност (40-70% RH) - показател при който човек се чуства най-комфортно в помещението.

Показваме Ви решение на Моневи Дизайн за окачен таван от гипсокартон с вградено осветление за детска стая.

3D визуализация на реализиран проект: Окачен таван с вградено осветление