Избор и монтаж на енергоефективна дограма

 

За да превърнем нашата къща в нискоенергийна пасивна сграда с почти нулева консумация на енергия е задължително да изолираме външната обвивка на сградата, стени и прозорци, със стойности на коефициент на топлопреминаване за:

  • външни стени: около 0,2W/m2 K;
  • прозорци: стъкло-0,9W/m2 K и общо за прозореца-1,2W/m2 K.

Загубите на топлина през дограмата могат да достигнат до 60%.

Или за да имаме енергоефективен дом трябва да монтираме високоефективна дограма. Kомпромиси не трябва да се правят, независимо че е свързано със значителни разходи и не лек избор в голямато разнообразие от предложения на пазара.

Основните материали за производство на профили за дограма са дърво, композитни материали на основа дървесина, алуминий и PVC.

Броят на камерите при алуминиеви и PVC дограми не трябва да бъде по малко от петкамерен. Това има значение освен за топлозолационните качества на профила и за възможностите за монтаж на стъклопакет с голямо разстояние между стъклата, както и за троен стъклопакет.

Но все пак, изборът на профила и стъклопакета, можем да направим като се доверим на сериозните фирми на пазара, които ще ни изработят дограмата, и след това ще я монтират.

Монтажът обикновено включва закрепване с дюбели и след това запълване на фугата с монтажна пяна.

Остава много важната част от работата свързана с уплътняването и така наречено обръщане. При некачествено изпълнение на тези строителни работи ефектът от монтажа на качествена дограма може да бъде сведен до нулев.

 

Монтаж енергоефективна дограма

Снимка реализиран проект: Монтаж енергоефективна дограма.

Недоброто уплътнение и защита на монтажната пяна и топлоизолацията около прозореца ще доведат до това, че прозорецът експлоатационно ще работи, но херметичност между него и стената няма да има.

Граничната зона между рамката на дограмата и строителната конструкция, винаги крие риск от образуване на пукнатини. Причината за това са различните материали с различни коефициенти на линейно разширение.

Цялостно решение на този проблем, предлага немския концерн Хенкел, който дава 10 годишна гаранция за дълготрайност. След монтажа на дограмата с дюбели по периметъра, поставена устойчиво, върху твърди подложки в долния си край, и запълнена фуга с монтажна пяна, се преминава към уплътняване с фолио от вътрешна и външна страна.

От вътрешна страна се поставя самозалепващо се фолио, което е паронепропускливо, въздухо и водонепроницаемо.Фолиото за външно приложение е паропропускливо, но не пропуска вода и вятър. По такъв начин се позволява отвеждането на остатъчната влага от строителната конструкция и се предпазва от попадане на дъждовна вода и проникване на въздух от ветровото въздействие.

След това се измазва, топлоизолира и се монтират подпрозоречните первази. Задачата на подпрозоречните первази е да защитят топлоизолационната система от проникване на вода.

При правилното изпълнение и спазване на технологията за монтаж на прозоречни и топлоизолационни системи, постигаме добра въздухонепроницаемост на ограждащата обвивка.

Но тук идва въпросът за вентилационната система.

В помещенията се отделя влага и тя трябва да бъде изведена с минимални загуби на топлина.

Това може да стане с вентилационни клапи монтирани на самата дограма или по-ефективно с вентилационни системи с рекуперация на въздуха. При тези системи топлия отработен въздух на принципа на топлоотдаването, затопля входящия въздух през зимата, като процеса е обратен през лятото, като при добрите рекуператори имаме 90% отдаване.

Разледахме основните стъпки при избор и монтаж на енергоефективна дограма. Ако решите да подменяте старата дограма, или имате проблеми с конденз и мухъл, екипът на Моневи Дизайн ще Ви помогне да извършите тези дейности и да постигнете по-висок комфорт при намалени разходи за енергия. Свържете се с нас.