Климатична инсталация

 

Климатичната инсталация на всяка сграда е сложна система, която трябва да реагира на динамично променящи се параметри. За да се оптимизира процеса е необходимо централно компютърно управление.

Екипът на Моневи Дизайн, счита че предвиждането на етап проектиране на такава компютърна система е задължителен елемент при изграждането на съвременните умни къщи.

 

При правилни архитектурно-конструктивни решения, автоматизираната система за управление на системите за отопление, вентилация, кондициониране и охлаждане ще постигне оптимални резултати при осигуряването на здравословна, екологична среда в собствения дом. Качеството на въздуха в помещенията и регулиране показателите температура, влага, чистота и микробиология са едни от необходимите условия за да се създаде здравословна среда в семейното жилище.

Моневи Дизайн ще вложи максимални усилия при проектирането и строителството за успешната реализация на Вашата инвестиция в съвременна умна къща, с гарантирана възвръщаемост във времето.

Свържете се с нас, като ни се обадите на тел. +359 988 812 830 или ни пишете на имейл office@emdiconsult.com