Енергоефективни сгради клас "MD-Умни сгради" - част 1

При строителството на нови сгради или реконструкция на съществуващия сграден фонд по стандарт с клас „MD-УМНИ СГРАДИ”, ще се намали драстично потреблението на енергия за съвременното семейство, при повишаване на топлинния комфорт и качеството на живот.

Ефектът е забележим, защото около 30% от общото потребление на енергия се пада на сградния фонд, а 90% от тази енергия се използва за отопление или охлаждане.

Саниране на умна къща

Снимка реализиран проект: Саниране на умна къща.

Повечето сгради в България не са енергоефективни и работата в тази насока ще доведе до значителни спестявания на разходите за енергия.

Целта на MD Creative Studio е чрез 3D проектиране, моделиране, визуализация и маркетингов строителен мениджмънт да предложим продукт, който да повиши цялостната ефективност на сградите, отчитайки специфичните местни условия, микроклимат и рентабилност.

Енергоефективни сгради клас „MD-УМНИ СГРАДИ” - основни принципи на концепцията:

Оптимално използване на слънчевата радиация – неизчерпаем безплатен източник на енергия.

При обстоен първоначален анализ, отчитаме много внимателно местоположението, ориентацията и силуета на сградата, както и всички отвори и покривните линии.

Използването на слънчевата енергия с цел изграждане на енергоефективна архитектура включва:

 • пасивни системи за отопление – отвори, прозорци, атриуми, зимни градини, солариуми и остъклени пространства;
 • пасивни системи за охлаждане – сенници, перголи, клапани и заобикаляща растителност;
 • пасивни системи за акумулиране на слънчева енергия в сградната обвивка – окачени фасади и енергоефективни изолационни пакети.

Оптимална топлоизолационна система.

Изолация при която подръжката на нормална за обитаване температура през всички сезони се постига почти без разходи за отопление и охлаждане. Минималната енергия е необходима за да се поддържа температура в границите 19-22°С, при относителна влажност 40-60% на вкарвания пресен въздух.

За постигане коефициент на топлопреминаване не по-голям от 0,10W/m2k, ни е необходима ориентировъчна дебелина на топлоизолацията:

 • За ограждащи стени – 35см;
 • За покривна плоча – 40см;
 • За неотопляем под – 30см.

Използване на подходяща дограма – прозорци и врати

Коефициентът на топлопреминаване не трябва да надвишава 0,8W/m2k, а пропускливостта на слънчевата енергия през стъклото, да не е по-голяма от 50%.

Стъклопакета трябва да е трислоен, запълнен с инертен газ, а от вътре да е с к- стъкло със специално покритие.

Профилите на дограмата са най-малко от 5 камери. Много важно е уплътняване на фугите, между рамката и стената, с цел постигане на въздухопроницаемост 0,6l/h.

Вентилация с рекуперация и високо КПД.

Свежият въздух се подава в жилищните помещения, хол, всекидневна, спалня, а мръсният се изсмуква от сервизните помещения, кухни, бани, тоалетни. При този процес и свежият и мръсният минават през топлообменник, а в зависимост от сезона свежият въздух се затопля или охлажда.

Съвременните рекуператорни вентилационни блокове достигат над 96% КПД.

Предимствата на вентилация с рекуперация са следните:

 • Оползотворяване на топлината;
 • Опимизиране на влажността;
 • Предварително охлаждане/затопляне на свежия въздух;
 • Намаляване на праха, алергените и шума;
 • Компактни решетки и въздуховоди с възможност за монтаж в таван, стени или под.

Въздухопроницаемост

За да бъде една сграда въздухонепроницаема, трябва да се затворят всички фуги, през които може да премине въздух. За да се постигне това сградата се изпълнява с непрекъснат херметичен слой, като особенно внимание се обръща на връзките между различни материали и елементи.

Добрата херметичност осигурява:

 • Липса на течение на въздуха и навлизане на студен или горещ въздух във вътрешността;
 • Избягва се проникване на влага в строителните конструкции и помещенията;
 • Ефективна работа на вентилационната система;
 • Шумозащита.

С какво можем да Ви бъдем полезни?

Покрай идеята за създаване на сгради клас MD-УМНИ СГРАДИ”, достигането до които е ограничено по обясними причини, ние може да Ви помогнем да реновирате Вашата къща и да реализирате нискоенергийна сграда, която да използва елементи от този стандарт. Така да доведе до значителни икономии на енергия, при разумни инвестиции.

Как ще направим Вашата къща енергоспестяваща?

 • Подбор на качествени материали, удовлетворяващи изискванията на технически спесификации и качество по утвърден стандарт, при оптимална цена;
 • Подробен анализ на температурните загуби и избор на оптимална топлоизилационна система, с премахване на топлинни мостове и надеждно уплътняване на всички фуги;
 • Инсталиране на вентилационна система с рекуперация;
 • Слънцезащита през летните месеци. Анализ на изложението, сенките с цел използването на ефективни пасивни мерки, като точно изчислен размер на засенчващ елемент, козирка, пергола, сенник или растителност. Изграждане на 3D модел на сградата и терена около нея, с точни разчети на влиянието на изложението на всички фасади, от заобикалящи съществуващи и допълнително изградени елементи.

За да обсъдим възможностите за пестене на енергия във Вашия дом, се свържете с нас, като ни се обадите на тел. +359 988 805 923 или ни пишете на имейл office@emdiconsult.com