Топлоизолиране фасада на умна къща.

 

Описание и преглед основни материали.

Направата на цялостна топлоизолация на фасадата на къща е най-важната част от дейностите по саниране на сграда с цел постигане енергоефективност и задължителна стъпка по пътя за достигане клас „МD – Умни сгради”.

Топлоизолирането на жилищата има следните основни цели:

  • да се намалят разходите за отопление/ охлаждане;
  • да се постигне комфортна температурна среда на обитаване;
  • да се подобри архитектурно външния вид на фасадата;
  • да се предпазят конструкциите от вредно въздействие на външната среда;
  • да се увеличи дълговечността и стойността на сградата;
  • да се ограничи излъчването на топлина и вредни газове в атмосферата.

Какво трябва да направим за да топлоизолираме фасадата до клас „МD – Умни сгради”?

1. Направа на външна топлоизолация - монтаж на топлоизолационен пакет с предварителен разчет и подбор ма материали и технология.Задължително постигане на ефект от намаляване на загубите от топлина с над 60%.

2. Премахване на топлинните мостове чрез допълнително изолиране на бетонови елементи. Ако тези повърхности не се разкрият и топлоизолират усилено с необходимото застъпване към съседните ограждащи елементи топлинните загуби през тях са големи и последствията са разрушителни за целия топлоизолационен пакет.

3. Подмяна дограма

4. Топлоизолация покривна и подова плоча.

5. Финишно покритие по фасадата – най-важната стъпка определяща естетическия вид на къщата и предпазваща материалите от покритите слоеве от влага и слънчево лъчение.

Основни материали използвани за външна топлоизолация:

  • Експандиран пенополистирол (EPS);
  • Екструдиран пенополистирол (XPS);
  • Минерална вата (стъклена и каменна вата);

 Експандиран пенополистирол (EPS) с добавени графитни частици. Един от най-ефективните материали за външна фасадна топло изолация. Графитът със своите свойства отразява и възпрепятства преминаването на инфрачервените и UV-лъчите, което го прави освен прекрасен изолатор и добър защитник от проникване на радиация в сградата.

Ще разгледаме по-подробно най-използвания материал за фасадна топлоизолация - Експандиран пенополистирол (EPS).

Основният материал от който се произвежда са зърна полистирол, които след загряване се смесват /експандират/ с въздух под налягане като на изхода се образува пяна. Получената пяна лесно се формува в кубове и след втвърдяването и се реже на плочи с определена дебелина. При този процес се получава дребнозърнеста микропореста решетка, от малки сфери с плътност от 10 до 30кg/m3 и добра свързаност.

Коефициента на топлопроводност λ [ W/m*K] е показател за оценка на изолационните възможности. Той е в границите 0,031 до 0,040 W/m*K. Колкото по-малка е (λ), толкова по-добри са изолационните качества.

Много важен показател е плътността. По-високата плътност подобрява механичната якост, увеличава дълготрайността му и топлоизолационни качества, но намалява паропропускливостта (или дифузията на водните пари). Спесификата на експандирането на пяната води до образуването на множество малки затворени сферички, плътно подредени една до друга. Тази структура позволява частично преминаване на газове или пари през нея. Паропропускливост с коефициент на съпротивление срещу дифузия (μ) при плътност 15 кg/m3 μ=50, а при плътност 20 кg/m3 съответно μ=60 . Коефициентът на съпротивление срещу дифузия (μ) показва с колко се намалява паропропускливостта при увеличаване на плътността на EPS.

Тези показатели са различават в малки граници за различните производители, но технологична схема трябва да се спазва задължително, защото в изолационния пакет се използват грунт, лепило и финишно покритие, които трябва да отговарят като технически показатели за конкретния проект. Паропропускливостта на EPS позволява широкото му използване при топлоизолация на стени, защото осигурява дишане на помещенията в сградите и предпазва от образуването на конденз.

Изискванията на стандарта за топлоизолационни продукти от експандиран пенополистирол за фасади на сгради е при плътност от 15 до 20 кg/m3. При тази плътност ще обобщим и останалите осреднени показатели характерни за продукта.