Вие сте тук: Начало / Блог / » Нови технологии / Депо технологии за изолация от замърсяване

Депо технология за изолация от замърсяване на околното пространство

Съхраняването на големи количества битови отпадаци на депо, води до замърсяване на почвите с тежки метали, на въздуха с отровен дим и сметищен газ, на подземните и повъхностни води от образуван инфилтрат, както и от размножаването и разпространението на паразити и гризачи.

За предотвратяване на замърсяването на околната среда и нарушаване на здравето на хората, от депата за отпадъци, са необходими следните мерки:

Защита тялото на сметището от попадане и навлизане на повърхностни и подземни води;

Дренаж за инфилтрат, който събира и отвежда към пречиствателни съоръжения образувалите се течности;

Газов дренаж за отвеждане и газова горелка за изгаряне на образувалия се газ.

Материали за изолация на замърсяването от сметища.

Тук ще разгледаме изолационните мембрани и материалите които се използват, за да се предотврати попадане в телата на сметищата на повърхностни и атмосферни води, както и да се защитят от проникване в почвата, под и около сметището, на замърсени води.

  Горен изолационен екран - бентонитова рогозка между два пласта геотекстил

Снимка реализиран проект: Горен изолационен екран - бентонитова рогозка между два пласта геотекстил.

Най-разпространените и използвани материали са:

1. Бентонитова рогозка

Хидроизолациите от бентонит представляват слой от бентонит, на прах или на гранули, поставен между два слоя геотекстил или мембрана.

2. Водоплътна полиетиленова мембрана

Водоплътна полимерна мембрана от полиетилен висока плътност, с висока устойчивост на химикали, висока издържливост на напрежение на опън и скъсване. Заварката на геомембраната се извършва чрез екструдиране на полиетиленова заваръчна пръчка, върху долната и горната част на зоната на заварка.

3. Геотекстил за защита.

Комбинацията от тези материали, които издържат големи натоварвания и са устойчиви във времето, се използват не само за изолация на сметища.

Много добри резултати се постигат и при защита от вредното въздействие на конструкции на фундаменти от повърхностни и подпочвени води. Подборът на материали и технологична схема при извършваане на хидроизолационни работи, трябва да стане при отчитане на влиянието на хидроложки и производствени фактори.

При изолиране на сметища, екипът на MD Creative Studio може да Ви помогне с:

Остойностяване и подбор на материали за изпълнение на изолационни и рекултивационни работи;

Направа на времеви график и технологична схема на изпълнение;

Избор на оптимизиран вариант за защита на сгради и съоръжения от подпочвени води;

Защита на фундаменти от влиянието на влага и агресивна среда;

Избор на изпълнители и направа реален бюджет на обект.

Свържете се с нас, като ни се обадите на тел. +359 988 812 830 или ни пишете на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

360 3D video 3D проекти LED Осветление Автоматика Нови технологии Окачени тавани Оформяне двор Саниране Съвети Умни сгради Услуги