Вертикално планиране на дворното пространство

Направа подпорни стени, алейна мрежа и моделиране терен на дворно пространство

Направата на вертикална планировка е необходимо за да се определят всички наклони и свържат по ниво планираните зони с оптимални наклони. За да се изпълни точно планировката е необходимо геодезическо заснемане на терена, създаване на опорна мрежа от характерни опорни точки и план за балансирано извършване на изкопно-насипни земни работи, за преодоляване на теренната денивелация.

Най-добре е вертикалната планировка да се извърши след приключване на основните строителни дейности по къщата. Преди това трябва да се изпълнят подземните комуникации, вода, канал, ток, кабели за сигнализация, поливна система. Важен елемент е изграждането на дренаж, за понижаване на подпочвените води.

При големи наклони е необходимо изграждането на подпорни стени, едно от нещата които трябва да извъшим в началото. Според конструкцията си те могат да бъдат:

Бетонни;

Суха каменна зидария;

Габиони с насипан камък;

Каменна зидария с циментов разтвор;

Дървени трупи или греди.

 

  

Снимка реализиран проект: Подпорни стени в крива и стълби между две стени.

Разстоянието между отделните подпорни стени и видимата им височина, зависят от наклона на терена. Височина по-голяма от един метър е нежелателна. Конструкцията се оскъпява, и мерките за безопасност са задължителни.

Следващата стъпка при изграждането на вертикалната планировка е направата на подходи за автомобили, стълбища и алеи за пешеходци. Изборът на място и начин на преминаване през двора е важно от гледна точка на лесен достъп и правилно разпределяне на отделните зони. Плавните линии и различните хоризонтални криви, придават красота и стил на двора.

 

Снимка реализиран проект: Подпорна стена суха зидария естествен камък гнайс и шапка бял мрамор.

Последната част е точното моделиране на теренната повърхност, с финишното покритие на настилките и зелените площи. Тук се работи с голяма точност, за да може наклоните да обезпечат, оттичане на водата с малка скорост, за да не се изнася растителност и пръст. Предварителната направа на 3D модел на терена от екипът на Моневи Дизайн, ще помогне да определим всички детайли от разпределението на дворното пространство, и постигнем цветова и геометрична хармония, при добра функционалност.