Вие сте тук: Начало / Блог / » LED осветление / Характеристики LED осветление

Технически характеристики енергоефективни LED лампи

LED осветлението навлиза с бързи темпове в нашите домове и успешно замества старите осветителни тела. Голямото му приложение в бита е обосновано от ниската консумация на електрическа енергия, дълъг експлоатационен живот и добри светотехнически характеристики. Добрата енергоефективност съчетана с оригинални идеи за дизайн, позволява да се постигне уникален интериор или екстериор, с различни цветове, форми и светлинни визуализации. За разлика от обикновенните лампи с нажежаема жичка, LED лампите имат електронни компоненти, импулсни стабилизатори на тока, контролери, кондензатори и изправители. В осветителните тела може да се вгради датчик за движение и дистанционно управление.

Основни параметри характеризиращи LED лампите

Светлинен поток;

Интензитет;

Осветеност;

Захранваща мощност;

Цветна температура на светлината;

Тип на цокъл;

Диапазон на работна температура;

Коефициент на пулсации;

Степен на защита;

Срок за използване;

Захранващо напрежение;

Размери.

За да изберем правилно нужните LED лампи, ще разгледаме как влияят основните параметри на качеството на осветеността за различните части на жилището. Моневи Дизайн ще ви консултира при избора на енергоефективно LED осветително тяло, монтажа му на правилното място, и достигането най-икономичното и едновременно качествено осветление, с архитектурна и дизайнерска стойност.

Да разгледаме отделните характеристики на LED осветителните тела, тяхното влияние за добра осветеност и създаване на здравословна и комфортна среда.

 1. Светлинен поток – измерва се в лумени (lm), мерна единица, отчитаща количеството светлина, излъчвано от точковиден източник в пространствен ъгъл с 1 стеридиан (sr), величина за измерване на пространствен ъгъл, при интензитет на светлината 1 кандела (cd), съпоставен с консумацията във ватове (W) – основен показател за енергоефективността на LED осветителното тяло. За сравнение при лампа с нажежаема жичка светлинния поток е 10lm за 1W, а при LED лампите е от порядъка от 90 до 190lm/W. Това на практика означава, че ако заменим обикновенната лампа в къщи с LED лампа, ще постигнем намаление на потребление на електричество за осветление около 10 пъти. Ефективността на LED лампите зависи от производителя и модела на осветителното тяло.
 2. Интензитет – силата на светлината се измерва в кандела (cd). Думата candela на латински означава свещ, и мярка 1cd е приблизително равна на силата на светлината, излъчвана от една свещ. За сравнение лампа с нажежаема жичка с мощност 100W има интензитет на светлината 100cd, (постарому 100 свещи), а LED лампа с мощност 5W има 30cd интензитет.
 3. Осветеност – характеризира отношението между светлинния поток, падащ върху дадена повърхност, и площта и. Измерва се в лукс (lx) и е равна на 1 лумен на квадратен метър. Количеството светлина , отразено от повърхността, се нарича яркост.
 4. Захранваща електрическа мощност – това е мощността изписана на опаковката на всяка LED лампа (5W, 10W, 30W). Тя зависи от потреблението на светодиодите и драйверите или резисторите използвани в захранващите схеми вътре в тялото, или изнесени в отделен блок. За енергоефективността е важно осветителното тяло да осветява с повече лумени за всеки ват(W) консумирана мощност, която ние плащаме. Ефективността на светодиодите се измерва в лумени/ват. Топло белите диоди произвеждат до 100 лумена на ват, докато студено белите са доста по-ефективни и произвеждат 110-190 лумена на ват. Обикновената крушка произвежда 10-18 лумена на ват.
 5. Цветна температура на светлината – (CCT) характеризира интензитета на излъчването на източника на светлина, като функция от дължината на вълната в оптичния диапазон. Описва относителното оцветяване на светлинен източник. Показва дали източника изглежда по-жълто или клони повече към синьо, от гледна точка на обхвата на нюансите на бялото. Измерва се в градуси келвини (°К). За сравнение ще покажем цветните температури на накои светоизтчници.

  обикновенна свещ - 1900°К;

  обикновенна лампа с нажежаема жичка – 2700-3000°К;

  халогенни лампи - 3500°К;

  луминисценти лампи – 4500-6500°К;

  дневна светлина – 5200-6500°К, (слънчевата светлина варира от топла при изгрев, до безцветна в слънчево време, или студена в облачно време);

  цвят на небе – 12000-1800°К, ясно синьо небе през зимата 15000°К;

  Най-доброто осветление за дома е топлото от 2700-3000°К.
 6. Индекс на цветопредаване ( CRI) – измерва качеството и степената на съответсвие с естествения цвят на тялото, цвета на естествена дневна светлина. Най-близко се доближават до естествения цвят лампите с нажежаема жичка 100CRI (пълно съответствие). Луминисцентните лампи не предават съвсем точно цветовете на осветявания обект. При някои от тях се достига до много ниски нива на цветопредаване 60 CRI. При нисък индекс на цветопредаване цветните оттенаци са много и такава светлина е неприятна. Спектърът на светодиодните лампи се различава от спектъра на слънчевата светлина и на обикновенните лампи. При масовите LED лампи той е 80CRI, топло белите светодиоди, а при качествените осветителни тела достига до 90CRI. LED тяло с индекс CRI по-малък от 80 не е желателно да се използват в жилището.
 7. Тип на цокъл – Най-разпространите за LED лампи са Е27 и Е14. Това е цокъл за обикновенни лампи, и можем директно да завием LED лампи с такъв цокъл във фасунгата на старата лампа. За лампи на 12V се използват цокли GU4, GU5.3, GU10. С цокъл G5, G13, G23, G24 се произвеждат LED пури за монтаж в луминисцентно тяло. Необходимо е преди това да се премахнат в схемата на захранване дросела и стартера, които не са необходими за захранване на LED лампи.
 8. Диапазон на работна температура – Светодиодите при работа отделят топлина. В сравнение с другите източници на светлина тя е твърде малка, но е необходимо в зависимост от мощността и температурата на работа при експлоатационни условия да се проектират радиатори, които да разсейват отделената топлина. При покупка обърнете внимание на работния диапазон на температурата при която може да функционира осветителното тяло, защото прегряването, ще доведе до прекъсване на LED диодите.
 9. Коефициент на пулсации – при некачествени LED лампи, захранени с променливо напрежение, те трептят с честота 100Нz, което е удвоената мрежова честота. Тези пулсации нямат никаква инертност, включват и се изключват в ритъма на мрежовата честота, имат и голяма амплитуда, което ги прави осезаеми за човешкото око, и това води до главоболие и бърза умора. Благодарение на съвремени драйверни технологии и цифрови технологии за контрол се илиминират пулсациите при експлоатационни условия.
 10. Степен на защита – Съществуват няколко степени на защита от прах и течности. Обозначават се с две букви IP (Ingress of Protection) и две цифри след тях, като първата цифра означава степен на защита от прах (0-6), а втората степен на защита от течности (0-8). Колкото е по-голяма стойността на цифрата, толкова по-защитено е осветителното тяло:

  IP20 - не е водоустойчиво. Използва се за осветление на вътрешни помещения;

  IP44 – минимална степен на защита за градинско осветление, като осветителното тяло не трябва да се мокри;

  IP54 – подходящо за влажни помещения, например бани;

  IP65, IP66 – издържат на намокряне от дъжд или пръскачка;

  IP68 – за подводно осветление за басейни.

 11. Срок на използване – Експлоатационния срок на LED осветителните тела е от 15000-50000 часа. След този срок диодите губят своята яркост до 30%. При 24 часова работа LED осветлението се използва най-малко 6 години, много по-голям период от всички други видове източници на светлина. Лампата с нажежаема жичка има 1500 часа експлоатационен срок, който в много от случаите не достига.
 12. Захранващо напрежение – Използва се захранващо напрежение 12 или 220 волта променливо или постоянно. При светодиодите се използват драйвери за стабилизиране на напрежението и тока. Те преобразуват входящия ток до необходимите параметри, за да могат диодите да функционират оптимално с максимална яркост и дълъг живот. За да получим максимална светлинна енергия от светодиодите, те се включват в импулцен режим на работа, с импулсна честота над 100Нz, които се възприемат от човешкото око, като непрекъсната светлина.
 13. Размери – Малките размери на диодите, позволяват в едно тяло да се монтират много на брой диоди, с различни цветове, и чрез включване и изключване на отделни диоди, да се получи различна по цвят и интензитет светлина. Това ни дава възможност за създаване на уникален и хармоничен ансамбъл от светлина, с неограничени дизайнерски и архитектурни решения.

360 3D video 3D проекти LED Осветление Автоматика Нови технологии Окачени тавани Оформяне двор Саниране Съвети Умни сгради Услуги