Вие сте тук: Начало / Блог / » Автоматизация на умен дом / Видове системи за автоматизация на дома

Видове системи за автоматизация на дома.

Системите за домашна автоматизация, помагат да се намалят разходите за време на управление и енергоресурси, при експлоатацията на всички инженерни и развлекателни системи инсталирани в сградата.Бързото нарастване на броя на тези системи, необходими в ежедневието, увеличава ефекта от въвеждането на интегрирани автоматизирани системи за управление на домашните устройства.

Какви са основните видове автоматизирани системи за дома според принципите на комуникация:

 

 С управление на основните управляващи устройства, по проводници;

 С управление по определена радиочестота;

 С централно управление;

 С децентрализирано управление;

 С използване открит протокол за управление;

 С използване закрит протокол за управление;

 

Снимка : Панел за управление на автоматизирана система.

1. Системи за автоматизация с управление по проводници:

Същността на тази система е че всички управляващи устройства - датчици, изключватели, управляващи панели са свързани с единна кабелна управляваща шина, по която се изпращат сигнали до изпълнителните устройства.

Предимства

 висока надежност:

 висока скорост на управление:

 голям избор на управляващи елементи:

 липса на батерии, които се нуждаят от промяна.

Недостатъци

 кабелните линии трябва да са инсталирани предварително:

 необходимост от квалифицирани монтажници:

 висока стойност:

 необходимост от предварително утвърден проект.

2. Безжична радио-управляема система:

Комуникацията между управляващо устройство, контролер, и изпълняващите устройства е по радиоканал с определена честота, а не по проводници. Всеки безпроводен изключвател се явява и радиопредавател, който се свързва с контролера и всички останали изключватели. Това позволява да се програмират различни сценарии на взаимнодействие между отделните изпълнителни устройства.

Предимства

 може да се инсталира след направен ремонт. Изпълнителните устройства се монтират в съществуващи конзолни кутии:

 в повечето случаи не трябва предварителен проект:

 ниска стойност:

 дистанционно управление по мобилен телефон или таблет.

Недостатъци

 може да има смущения при подаване на сигнал с определена честота:

 необходимост от своевременна подмяна на батериите:

 възможност за хакерски интервенции.

3. Автоматизирани системи с централизирано управление:

Управлението се осъществява от един централен контролер, свободно програмируем. На контролера се инсталира предварително тествана програма, която управлява изпълнителните устройства и инженерни системи. Това позволява да се използва голямо разнообразие от оборудване и направата на сложни сценарии. Ценрализираното управление може да бъде по проводна система (Ctestron, AMX, Evika) и безпроводно (Z-wave).

Предимства

 възможност да се управляват инженерни системи с единен интерфейс:

 възможност за създаване на сложни сценарии в зависимост от часовото време, състоянието на дома, температурата, годишните сезони:

 огромен избор от обурудване:

Недостатъци

 зависимост от скъпо платени програмисти:

 зависимост от надежност на контролера:

 по-висока стойност при сложни сценарии и много точки за управление.

4. Автоматизирани системи с децентрализирано управление:

При тази организация на управление всяко изпълнително устройство има в себер си микропроцесор с енергонезависима памет. Това води до висока надежност на тези системи. Ако едно устройство дефектира, спират работа само приборите включени към него. Пример за такава система са автоматизирините системи, изградени по протокола KNX.

Предимства

 висока надежност:

 голяма популярност, много документация, лесно обслужване:

 възможност за включване на допълнителни контролери:

 огромен избор на управляващи панели с различен дизайн и функционалност.

Недостатъци

 много устройства в таблото за управление. Трябва да се избират надежни производители, за да се избегне риска от повреда на някое от устройствата.

5. Автоматизирани системи с открит протокол:

Протокола това е програмен език с който се управляват всички устройства. Протокол KNX е открит. Много производители работят по този протокол.

Предимства

 голям набор от производители, с голям избор на устройства:

 висока конкуренция и предлагане на много нови качествени устройства

Недостатъци

 малко по висока цена:

 по-малка гъвкавост при създаване на нови устройства, произтичаща от необходимостта да се спазва стандарта.

6. Автоматизирани системи със закрит протокол:

За да се опрости процеса на програмиране и намалят разходите за производство, някои производители работят по собствен закрит протокол.

Предимства

 наличие интересни устройства на ниски цени:

 по-бърз отговор на нови устройства за настоящите изисквания на пазара.

Недостатъци

 зависимост от един производител:

 често недостатъчна функционалност, необходима за конкретния обект.

360 3D video 3D проекти LED Осветление Автоматика Нови технологии Окачени тавани Оформяне двор Саниране Съвети Умни сгради Услуги