Автоматизирано управление на умни къщи с Fibaro

Автоматизирано управление на жилищни помещения-конфигурация

За да управляваме автоматизирано нашия дом, с контролер Fibaro Home Center Lite, трябва предварително да въведем в менюто на контролера реалните жилищни помещения в нашата умна къща, които ще управляваме автоматизирано, по различни критерии предварително избрани от нас. Помещенията могат да бъдат разделени по секции, например по етажи, а жилището разделено на зони, къща и градина. Прави се в меню Rooms>Add new. Създаваме имена на отделните помещения, като за всяка можем да добавим и картинки за визуална ориентация. Но най-важното тук е да покакажем какви датчици и сензори ще управляваме във всяка стая. Контролер Fibaro Home Center Lite, поддъража и работи,освен с основните датчици за движение, осветление, протичане на течности, наличие на дим, и с десетки други Z-Wave устройства, които увеличават функционалните възможности на автоматизираната система за управление на умна къща. Ето и някои от тях:

    1. Бутон за управление Z-Wave Fibaro The Button. С негова помощ могат да се управляват шест различни групи устройства. Бутона е преносим и може да се използва от всяка удобна за нас позиция. Избират се с различен брой натискане на бутона, ограничени до шест броя.Примерна комбинация:

 едно натискане – включване осветление;

 две натискания – включване музика;

 три натискания – включване вентилатор и така до шест комбинации.

 

    1. Модул за управление на жалюзи Fibaro Roller Shutter 2 – поддържа работа с всеки механизъм, който се задвижва от променливотоков двигател. В комлекта са включени и крайни изключватели, които контролират точно положението до което искаме да предвижим дадено устройство.

 

  1. Умни контакти-компактно реле за отдалечено управление на битови уреди, включени към контакта. Имат възможност да измерват използваната ел. енергия и вградена защита за предпазване от попадане под напрежение на деца.

Всички устройства които ще използваме за управление на регулираните параметри по помещения трябва да се добавят към системата, и се поставят по стаите, предварително въведени в контролера. За тази цел е необходимо контролера Fibaro Home Center Lite, да се приведе в режим очакване на включване. Използва се меню Devices>Add or remove device. На всяко устройство обикновенно има бутон за включване и опознаване от системата. В меню Devices можем да добвим IP камери и виртуални устройства. По подразбиране всяко устройство получава име и номер. Имената след това могат да бъдат променяни, на страницата за разширени параметри има възможност да се редактират вградените опции на устройството. Най-добра съвместимост разбира се има с устройствата на Fibar Group. За тези устройства има и няколко много полезни възможности:

 Температура;

 Информация за състоянието на датчика;

 Контрол заряд батерии;

 Избор на интервал за активиране.

Датчика може и да се изключи от определен сценарий, както и да се направят специфични настройки за отделните датчици.

При работа с камера, се използват настройките от производителя, но в повечето случаи се налага да се въвеждат ръчно. По принцим системата може да работи с всяка камера, която може да транслира в мрежата по http протокола фотографии и видео във формат jpeg и mjpeg. Има възможност да се създадат линкове за управление на въртенето на камерата. Настройките за качество на заснемане се извършват на самата камера.

В Home Center Lite, могат да се създават виртуални устройства, които позволяват да се разшири функционалността на автоматизираната система за управление на умни къщи с използването на допълнителни контролери. Използва се протокола TCP и се отправят команди на посочения порт и зададен адрес. Нямаме обратна връзка за обработване състоянието от външни устройства, но все пак възможностите не са малки. Например можем чрез виртуални устройства да управляваме музикални системи, телевизори, климатици и други устройства съвместими с протокола. Но липсата на програмиране е сериозен недостатък, който е решен в Home Center2, и там функционалността е много по-висока, защото се поддържа не само HTTP но и TCP/UDP протокола, и има обратна връзка.

Екипът на Моневи Дизайн ще подбере за вашата умна къща оптималните устройства, за да управляваме автоматизирано необходимите ви процеси. Изграждането на предварителен триизмерен визуализиран модел, ни помага да разместим виртуално всички устройства и да проиграем различни варианти и сцени. Постигаме висока функционалност, сигурност на работа, подбор на местата за монтаж на устройствата, в хармония с дизайна на вашата умна къща.