Груб строеж цени и какво включва

 

Цени за груб строеж на къща и отделни етапи

Грубият строеж, включва всички строителни дейности, необходими за изграждането на конструкцията, ограждащите стени и покрива.

Изкопни работи

 

Изпълняват се до достигане на проектна кота, небходима за изпълнение на фундаментите. Съблюдават се всички изсквания на конструктивния проект. При наличие на отклонение на земните пластове, предвидени в проекта, се предприемат мероприятия предписани от проектантите за достигане разчетните показателите на почвата, заложени в проекта. Изисква се достигане на ненарушено дъно за изпълнение на фундаментните работи, като за целта последните 10см изкоп се изпълняват ръчно.

Цени за изкопни работи

 ръчен изкоп - от 15 до 18 лв./куб.м.

 машинен изкоп с натоварване и извозване - от 12 до 18 лв/куб.м.

 

Кофражни работи

 

За достигане на точната геомерия на сградата, е необходимо вертикалните и хоризонтални кофражи да се изпълняват с точност до няколко мм отклонение за целия размер. Нелинейните отклонения водят до преразход на бетон и допълнителни довършителни работи. Гладкостта и плътността на кофражната форма, спомага за получаване на уплътнени и неструктурирани бетонови повърхности.

Цени за кофражни работи, труд плюс материали:

 кофраж - от 20 до 25 лв./кв.м.

 кофраж начупени форми - от 25 до 31 лв/кв.м.

 

Арматурни работи

 

При правилно проектиране и монтаж, могат да се постигнат до 10% икономия на арматурно желязо, без нарушаване здравината на конструкцията.

Цени за арматурни работи

 доставка заготовка армировка, фиксатори и арматурна тел за монтаж - от 2.05 до 2.25 лв./кг.

 монтаж на обекта, труд - от 0.30 до 0.45 лв/кг.

 

Бетонови работи

 

От състава на бетона, правилното полагане и грижите за бетона, зависи конструктивната здравина и дълговечност на сградата.

Цени за бетонови работи

 доставка бетон и механизация за полагане - от 160 до 180 лв./куб.м.

 труд за полагане, вибриране и грижи за бетона - от 25 до 30 лв/кв.м.

 

Покривни конструкции

 

Покривите се делят на плоски и скатни покриви с различни наклони. Плоските покриви се изпълняват с армирана бетонова плоча, а скатните се изпълняват основно от дървена конструкция или наклонена бетонова плоча. При спазване технологията на полагане и защита (при дървените конструкции) и двата вида конструкции са достатъчно надеждни. Изборът се обуславя от архтектурна гледна точка и в зависимост от предназначението на подпокривното пространство.

Цени за бетонов покрив

 кофраж труд - от 25 до 30 лв./кв.м.

 бетон труд - от 25 до 30 лв/кв.м.

Цени за дървена конструкция

 дървена конструкция труд - 160 лв/кв.м.

 

Покривни покрития

 

Разнообразието от покривни покрития е голямо – керамични керемиди, битумни покрития, стоманени листи от черни и цветни метали, циментови плоскости и керемиди и най новите тенденции - соларни покрития за прозводство на енергия.

Керамични керемиди

Произвеждат се от глина, чрез изпичане при висока температура, което ги прави много издържливи на променливите атмосферни условия. Времето за експлоатация е над 50 години. Недостатък е високото им тегло. Изискват минимален покривен наклон от 27 градуса при скатове с дължина до 9 м. и поне 31 градуса при скатове по-дълги от 9 м.

Примери на най-използвани:

- Керамични керемиди Тондах - част от групата на австрийската фирма Винербергер. Търговската гаранция на тези керемиди е 33 години, а гарантираната издръжливост на цялата система за повече от 100 години. Разходната норма е 10 бр./кв.м., а теглото е 3,6 кг. за брой. За скатни покриви с широк диапазон от наклони – от 12° до 70°.

&nbspЦена: от 3.40-3.60 лв. за брой

- Гръцки керамични керемиди – разходната норма е 14 бр./кв.м., а теглото е 3,1 кг. за брой.

&nbspЦена: от 1.02-1.08 лв. за брой

Бетонови керемиди

Изготвят се от материалите: пясък, цимент, вода, оцветители (червен, червено-кафяв, кафяв и антрацит). Повърхността е гладка и имат нисък коефициент на влаго-попиваемост.

Пример на най-използвани:

- Бетонови керемиди Брамак - разходната норма е 10 бр./кв.м., а теглото е 4.3 кг. за брой. Керемидите Брамак могат да се полагат на минимален наклон от 17° до максимален 90°.

&nbspЦена: от 1.53-1.62 лв. за брой

Метални керемиди

Средното тегло, което предлагат повечето производители е около 4,5 кг/кв.м., което ги превръща в по-лека и по-евтина носеща конструкция. Употребата на металните керемиди все повече се увеличава във времето, което се дължи на продължителния им период на използване и тяхната издръжливост при всякакви атмосферни условия. Отличителна черта на металните покриви е бързият и лесен монтаж, който не се влияе от климатичните условия. Наклонът на покрива, при който могат да бъдат монтирани металните керемиди е между 12 и 90 градуса.

&nbspЦена: от 7.92-14.25 лв./кв.м.

Битумни керемиди

Битумните керемиди са лентов хидроизолационен материал, произведен на база битум модифициран с АПП и с основа стъклен воал 8,5 - 17 кг./кв.м. Подходящи са за изпълнение на покриви с наклони от 12° до 90°

&nbspЦена: от 8.82-12.00 лв./кв.м.

 

Зидария от тухли за външни и вътрешни стени

 

Основните материали, които се използват за зидария на стени, са керамичните тухли и клетъчен бетон Ytong (газобетон). От своя страна керамичните тухли са с хоризонтални и вертикални фуги. Всеки от посочените материали си има предимства и недостатъци, но практиката показва масовото им приложение в строителството.

Газобетонът е лек, с добри топлоизилационни (коефициент на топлопроводност 0,11 - 0,19 W/mK) и звукоизолационни качества, но е хигроскопични и поема влага в себе си. Традиционната керамична тухла отстъпва по показател топлоизолация на Ytong, но е с много по-ниска цена (коефициент на топлопроводност 0,33 - 0,43 W/mK). Керамични блокове с верикални кухини POROTHERM са с подобрени топлоизолационни характеристики (коефициент на топлопроводност 0,14 - 0,26 W/mK).

Цени за за квадратен метър зидария при 25 см. дебелина

 тухла четворка: труд 8 - 10 лв.

 тухли Ytong: труд 10 - 15 лв.

 керамични блокове с верикални кухини POROTHERM: труд 10 - 15 лв.