Строителство на къщи-как се изчисляват цените

Строителство на къщи - как се изчисляват цените и какво е важно да получите при строенето

Цените за строителство на къща се изчисляват индивидуално за всеки проект. Ако желаете да разберете "ориентировъчна цена" за строителството на Вашия Дом, тя може да ви заблуди.

Защо? Защото при определянето на цената за строителство се взимат предвид детайли, които са специфични за различните терени, в които се строи и за различните архитектурни проекти. Затова цената за къща от 150 кв.м. може да варира в голям ценови диапазон.

Как се изчислява цена за строеж на къща

 

Конкретните цени на кв.м. се определят от:

 Сложността на изкопните работи, необходими за изпълнение на фундаментите на сградата

 Повтаряемост и брой на етажите

 Тип на покривните конструкции

Разбираме нуждата Ви от получаване на ориентировъчна цена, затова Ви препоръчваме тя да бъде по-конкретна за вашия парцел и бъдещия ви дом. За тази цел е нужно:

 Да имате скица на парцела с петно за строеж.

 Да определите колко етажа ще е къщата.

 Да имате ориентировъчна идея за разпределение (какви помещения желаете да имате).

 Да помислите дали ще има избени помещения и дали ще се използва подпокривното пространство.

С тази информация, ще получите цена, отговаряща по-близо до реалната за груб строеж. Ако желаете, можем да Ви я изготвим (можете да се свържите с нас на номер +359 883 379 331 или ни пишете на имейл office@emdiconsult.com ).

Какво е важно да получите при строенето на Вашата Къща

 

Цената за построяване на Къщата е важна, но за да сте доволни от резултата са важни и следните аспекти.

Организация на строителството и минимизиране на излишни разходи

Защо? Ако строите сами или със строителна бригада, един от най-често срещаните проблеми, водещ до излишни разходи, е неточно количество закупени материали. Например представете си, че сте в момента, в който трябва да се закупи бетон. За превоза ви е нужен бетоновоз. Купувате 5 кубика, но се оказва, че е нужен още половин кубик. Налага се допълнителна поръчка, водеща до допълнителни транспортни разходи за бетоновоз. А ако се окаже, че са нужни само 4,5 кубика, закупеният остатък е ненужен разход.

За да не се получава преразход на материали:

 Изготвяме точни количествено-стойностни сметки и договоряме твърда цена. Рискът за преразход се прехвърля към нас, а Вие получавате по-голяма сигурност и гаранции.

 Изготвяме предварителен график за превоз на материалите, за да са минимални разходите за транспорт и за да не се забавя процеса на строителство.

 Прецизно изпълняваме всеки етап от строителството, което води до икономии във всеки следващ процес.

Строителство с дълговечен и качествено изпълнен финишен вид на къщата

Защо? Защото, предполагаме сте забелязали, колко много новопостроени сгради, имат течове по фасадата, напуквания, поява на влага по стените и хиляди други дефекти. Строенето на къща, изисква не малка парична и времева инвестиция и появяването на тези проблеми, още преди да сте се нарадвали на новия си дом, води до огромно разочарование.

За да е гарантирана дълговечността на отделните елементи и системи на Вашата къща, екипът ни следи за:

 Използване на материали, отговарящи на нужните характеристики

 Използване на материали, съвместими помежду си

 Спазване на технологичните изисквания за монтаж

В зависимост от характеристикити, на които трябва да отговарят материалите, ние ще Ви предложим най-подходящите, които да използваме при строителството на Вашия Дом.

Ако решите да се доверите на нас, за строителството на вашия дом, ще Ви изготвим безплатно и списък с предписания за правилна поддръжка на всички материали и системи.

Следене за правилно изпъление на строително-монтажните работи, за постигане на енергоефективност

Защо? Много често, дори отделните елементи на къщата да са изпълнени правилно, те се реализират независимо един от друг, от различни майстори, които гледат изпълнението само на своята част. Така се допускат пропуски, влияещи на енергоефективността на сградата, която е заложено по проект да се постигне. Например, майсторите, които слагат дограмата, след това не уплътняват фугите, получаващи се между дограмата и ограждащите я стени.

Затова е важно да се следи и координира цялостният процес по изпълнение на строително-монтажните работи.

Като бонус за нашите клиенти, ние им описваме и оптимален режим на работа/експлоатация на системите за енергоефективност, за да могат да постигнат минимални разходи за ток.

Предоставяне на подробна документация

Ако решите в бъдеще да монтирате уред / мебел, който желаете да закрепите към пода или стената (например да закрепите телевизор на стената), трябва да имате подробна документация, в която да е описано, къде се намират прикритите кабели, въздуховоди, тръби.

Екипът ни предоставя подробен екземпляр от проектна и екзекутивна документация, придружена със снимков материал от всички дейности, подлежащи на закриване от последващи процеси.

Ако имате конкретни въпроси по Вашия проект, ще се радваме да се свържете с нас и да Ви помогнем.

Може да видите повече за услугите ни по Изготвяне на проекти и Строителство на къщи, тук.