Вие сте тук: Начало / MD Monevi Design

6 години опит в 3D визуализациите, през които създадохме:

24

интериорни проекта на жилищни сгради -
включващи моделиране, визуализация и дизайн на
холове, спални, кухни, бани, кабинети;

3

интериорни проекта на обществени сгради - моделиране, визуализация и дизайн на детска градина, магазин и офис;

658

екстериорни проекта на къщи -
моделиране и визуализация;

5

инвестиционни проекта на селища от едноетажни и двуетажни къщи -
моделиране и визуализация;

4

инвестиционни проекта на квартали с многоетажни сгради -
моделиране и визуализация;

6

проекта на беседки -
моделиране и визуализация;

8

3D конструктивни разрези -
моделиране и визуализация;

708

постобработки на изображения -
на всичките изпълнени от нас проекти.

33 години опит в мениджмънта и строителството,
през които участвахме в изпълнението на:

2

проекта пътно строителство
включващи пътни съоръжения по магистрала Тракия ЛОТ-4 и магистрала Марица ЛОТ-2

6

проекта за обществени сгради включващи административни сгради (4 проекта), спортна зала, културен център

5

проекта за промишлени сгради
терминал за митническа проверка, лаборатория за химически анализи, складови бази (3 проекта)

6

проекта за хидротехническо строителство
включващи пречиствателни станции (2 проекта), напоителни системи (2 проекта) и възстановяване на речни диги (2 проекта);

5

проекта свързани с екологично строителство
включващи изграждане на депа за твърди битови отпадъци (4 проекта) и рекултивации (1 проект)

12

проекта жилищно строителство
включващи курортни комплекси (2 проекта) и жилищни сгради (10 проекта).

7

проекта свързани с водоснабдяване и канализация

Предметът на дейност на MD Creative Studio е разделен в две
професионални направления, които се допълват взаимно:

3D дизайн

• 3D архитектурни визуализации

• 3D интерактивно рекламиране
презентиране на продукти и обекти

• 3D анимации
realtime 3D видео

• 3D панорами

Управление и маркетинг на
строително-инвестиционни проекти

• предпроектни проучвания

• маркетинг на всяка фаза на инвестиционната дейност

• проектиране

• бюджетиране

• строителен менджмънт

• инвеститорски контрол

• въвеждане в експлоатация

• гаранционна и след гаранционна подръжка

Най-ценният ресурс на MD Creative Studio е екипът

Ние сме съчетание от професионалисти с дълголетен опит и млади специалисти с иновативно мислене

Ценим партньорството с нашите клиенти и сме фокусирани върху прецизното,
цялостно и стойностно задоволяване на потребностите им. За тази цел постоянно
усъвършенстваме знанията си и проучваме новите технологии, за да можем да
приложим най-подходящите техники за конкретен проект

Защо да се доверите на екипа на MD Creative Studio?

В нашата работа следваме принципи, които никой от екипа не нарушава:

Удовлетворяване
изискванията на всеки
клиент за качество при
гарантирани, предварително
определени срокове и
конкурентни цени.

Постоянно
развитие на уменията
на членовете на екипа,
изучаване и използване на
най-новите технологии
(ако в конкретния проект имат предимства пред традиционните!).

Не пристъпваме
към изпълнението на
проект, ако не сме
убедени в успешната му
реализация –
започваме само проекти,
за които сме подготвени и
са реално постижими.

Почтеност и
прозрачност при
предоставяне на нашите
услуги -
високо ценим партньорството с
клиентите ни, затова е
важно винаги те да са
осведомени за дейностите по конкретния проект.

Детайлно
проучване и анализиране
на желанията на всеки наш
клиент – стараем се клиентите ни да са
равнопоставени и
отделяме нужното време
за всеки един проект.

Концетрация
на работа в сегмент енерго-
ефективни сгради с клас
"MD-УМНИ СГРАДИ".
Технологиите, използвани в умните сгради са ефективни и инвестициите в тях се възвръщат, затова запознаваме клиентите ни с тях.

Висшата цел, която ни води е, чрез проектиране и маркетингов строителен мениджмънт на самостоятелни енергоефективни къщи и вили, да се докажем в практиката и да достигнем до създаването на клас „MD-УМНИ СГРАДИ”, който да се превърне в наш стандарт за качество при строежа на умни сгради. 3D визуализациите подпомагат реализирането на тази цел, чрез моделиране и нагледно показване на съвременните технологии в строителството и обзавеждането на енергоспестяващ, екологичен и функционален дом, със здравословна среда на обитаване.

Нашата мисия е да предоставим професионални маркентингови стратегии при предлагането на новите умни технологии, стриктно управление иподходящ дизайн, необходими при разработването на енергоефективни проекти. Проекти, достигащи комфорт и функционалност на качествено ново равнище, с визия и ясна концепция за тенденциите на бъдещето.
Проекти клас „MD-УМНИ СГРАДИ”!

Ако имате нужда от някаква допълнителна информация относно нашите услуги или начин на работа, можете да се свържете с нас.

Our Team

Арх.Никола Монев /

 3D визуализиране и анимации


 "Опитът в 3D моделирането ми помага в пресъздаването на всяка идея в реалистичен витруален образ. Чрез бързината и качеството, които постигам при изработката на 3D изображения и анимации,  реализирах целта Virtual Reality Mastery - майсторство което продължавам да усъвършенствам"

Цветелина Монева /

 Маркетинг и реклама

 

 "Занимавам се с маркетинг и SEO (оптимизация на сайтове за търсачки). Специализирала съм се в търсене на начини за ефективно рекламиране на иновативни продукти и инвестиционни проекти, с цел достигане до сегментите, към които са насочени и реализиране на печалба."

Яна Монева /

Графичен дизайн

 

"Занимавам се с графична пост обработка на изображения от години. С всеки един проект подобрявам своите навици на работа и се стремя да направя изображенията така, че да изпълняват маркетинговите си цели. Винаги съм насреща за нови идеи и креативен подход към изпълнение на проектите."

Симеон Монев /

 Строителен инженер

 

 "Занимавам се със строителство на сгради и съоръжения. Разработвам системи за изграждане на умни къщи, енерго-ефективни къщи, снабдени с автоматика за управление на процесите и уредите, необходими за постигане на удобство, функционалност и уют в дома на съвременното семейство"