Управление на проекти в строителството

 

Моневи Дизайн предлага услугата Управление на проекти, която включва: развитие на проекта от първоначалната идея; анализи и предпроектни проучвания; изработване на работен проект, придружен с реалистични 3D визуализации, онагледяващи, как ще изглежда бъдещата сграда според съответната проектна документация; успешна реализация на завършен продукт, постигащ целите на проекта.

  

При реализацията на услугата Управление на проекти в строителството, екипът на Моневи Дизайн предлага следните дейности:

 • На фаза развитие на проекта, определяме инвестиционните намерения на клиента и оптимизираме техническите и икономическите възможности на прогнозния проект.
 • Предпроектни проучвания и изработване на задание за проектиране по всички части. Разработване на варианти на проектни решения и показатели за оценка на поставените цели на проекта. Направа на предварителен бюджет;
 • Идейно и работно проектиране с координаране на всички части на проекта, свързани с технологичната последователност на изпълнение на строително монтажните работи;
 • Направа на 3D визуализации и виртуални разходки в бъдещия проект, с цел предварително осъзнаване на функционалността и удобството на финалния продукт. Внасяне на корекции в проекта за постигане на удовлетвореност на клиента, относно комфорта и уюта на бъдещия му дом, офис или място за почивка;
 • Изработване на работен бюджет, общ график за изпълнение на строително монтажни работи и обвързан с графика финансов план;
 • Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнители/доставчици;
 • Подготовка на предварителни договори и финализиране на окончателни договори , след одобрение на възложителя;
 • Управление и контрол на строителството и доставките. Актуализация на проекта в рамките на одобрения времеви график и бюджет. Отчитане на изпълнено строителство и отстраняване на некачествени работи. Изготвяне на месечни доклади за напредъка, информация за състоянието на проекта и възникнали проблеми.
 • Въвеждане в експлоатация и осигуряване на гаранционна подръжка.

Ако сте решили да реализирате проект (жилищна сграда, къща, шоурум, офис, магазин и т.н.), но имате нужда от помощ в процеса на изясняване на проекта и въвеждането му в експлоатация, можете да се свържете с нас, за да обсъдим точно, от какво имате нужда и как можем да Ви помогнем.

Обхватът на предоставените услуги ще бъде определен, съгласно договорните условия, за всеки конкретен проект.

@Екипът на MD Creative Studio е участвал в управлението на следните проекти:

 • Жилищен комплекс в кв.19Б и кв.19В, м.”Югоизточен град – район 4 – зона 5” - София.
 • Курортен апартаментен комплекс Емералд – Блок А,B,C,D и Е с принадлежащата им инфраструктура с РЗП 140 000 м2.
 • Цех а производство и продажба на безалкохолни напитки.
 • Кафе бар за 80 души, гр.Сливен.