Мениджмънт и строителни дейности

Основната задача на мениджмънта, при изпълнение на проекти в строителството, е управление и координация на работното проектиране по всички части и строителни дейности в рамките на договорения бюджет и в съответствие с инвестиционните намерения на Възложителя.

Целите на Mоневи Дизайн при изпълнение на такива проекти са достигане на стандарт „Умни сгради”, което изисква проектиране и строително монтажни работи с клас на енергоефективни сгради, опазващи околната среда и осигуряващи висок комфорт и лесен и удобен достъп до високите технологии на обитателите.

Дейностите за изпълнение на Eнергоефективни сгради, които се предлагат от Моневи Дизайн са:

 • Избор на проектантски екип с компетентност да постигне показателите по всички части на проекта, при определен бюджет и използване на нови, но сигурни технологични решения  за постигане на стандарт „Умни сгради”;
 • Актуализация на времеви график и бюджет, обвързани с предварителни договори с доставчици и изпълнители;
 • Избор на доставчици и изпълнители;
 • Съставяне на координационен план и внасяне корекции в проекта, в зависимост от технологичните потребности на оборудване и апаратура. Съгласуване на тенологична последователност и времеви график с всички участници в процесите по изпълнение на проекта. Определяне на степента на риска от непредвидени промени;
 • Провеждане на тестване на системите за автоматика и управление, преди финишните работи по довършване и обзавеждане на сградата;
 • Финализиране на довършителните работи и настройване в работен режим на системи за управление, отдалечен достъп и автоматика;
 • Предаване на проекта;
 • Гаранционна и след гаранционна подръжка;

Ако вече имате изготвен проект и бюджет за изпълнението му, но не сте запознати с процеса на управление и координация на строителните дейности, не знаете, кои проектантски екипи и изпълнители са достатъчно компетентни и ще извършат услугите си на оптимална, удовлетворяваща Ви цена или просто нямате време да реализирате сами проекта, екипът на Mоневи Дизайн може да извърши тези услуги за Вас. За да обсъдим детайлите по Вашия проект, се съвржете с нас.

При не изготвен работен проект (проект на етап идея), можем да направим и нужните предпроектни проучвания и изработване на работен проект, онагледен, чрез визуални материали (3D визуализации). Повече подробности за тази услуга, може да видите в раздел Управление на проекти в строителството.

@Екипът на Моневи Дизайн е участвал в мениджмънта на следните проекти:

 • Кафе за 30 души.
 • Административна сграда, гр. Хасково.
 • Ромски културен център, гр.Ст.Загора.
 • Жилищни сгради М +3/4/5 +А – м.”Младост II”, кв. 1д, УПИ II и УПИ III с РЗП 10 500 м2.
 • Две жилищни сгради, магазини и подземни гаражи, УПИ VI 1250, кв.4 м.”ДРУЖБА” – II, район „Дружба”, гр.София – груб строеж" с РЗП 12 000 м2.
 • Склад за хартия с навес "пристройка" - изграждане водопровод и канализация, вертикална планировка.
 • Национални спортни зали „Раковски", разположени в район „Триадица" - зала по спортна гимнастика с обслужващи помещения — съблекални, бани и стаи за почивка.
 • Изграждане улична канализационна мрежа L-420м.,D 800-600мм PP гофрирани тръби, и улична водопроводна мрежа L-260м., D 110 мм. PE-ND тръби по улица Могилата - София.