Вие сте тук: Начало / Услуги / 3D Визуализации и Реклама / 3D Визуализации и моделиране

3D Моделиране и визуализация

I.Екипът на MD Creative Studio извършва следните услуги в сферата на 3D моделирането и визуализацията:

Създаване на предварителни триизмерни модели (визуално обемно представяне) на фасадите и вътрешното разпределение на сградите, още на етап проект;

Създаване на предварителни 3D модели на интериори и пространствен дизайн;

Създаване на триизмерни модели от снимков материал, заснет с любителска или професионална камера;

Триизмерно моделиране и визуализиране на панорамни изображения;

3D моделиране, базирано на архитектурни модели и обратният процес - от триизмерен модел, създаване на архитектурни планове и чертежи;

Възстановявяне детайли от фасади и цели обекти с археологическа стойност, разрушени от времето или природни бедствия;

Изготвяне на специализирана документация за всеки паметник на културата.

II.Предимства на цифровите модели.

Триизмерните модели се създават с математическа точност и подробност на детайла;

Съкратен технологичен цикъл за получаване на крайния продукт, фасаден план, дизайн или интериор;

Възможност за повтаряемост на отделните цикли на изпълнение;

Възможност за принтиране и визуализиране (създаване на атрактивно изображение) на цифровия модел;

Сравнително лесни възможности за корекции.

III.Технология на изпълнение на 3D модели и визуализации от MD Creative Studio.

  1. Подготвителни дейности
  2. Получаване на проектна документация, скици и снимков материал. Проучване и обсъждане на архитектурните елементи, изясняване на детайлите и идеите за визуализация, отнасящи се до желанието на клиента за бъдещото изпълнение на сградата в сответствие с проекта или скиците.

  3. Изчертаване на 3D модела.
  4. Използвайки плановете на сградата за всеки етаж се изчертава 3D модел и се обединяват за цялата сграда. С помощта на геодезичните данни, моделът се позиционира по координати на точното място. Вертикалната планировка се привързва към сградата. От снимковия материал се добавят в модела действителните ландшафтни елементи. Създават се повърхнините на всеки елемент от фасадата, стена, балкон, тераса, колона. Всеки обект се подрежда по слоеве.

  5. Моделиране и фотореалистично представяне чрез текстуриране на сградата.
  6. Извършва се настройка и подготовка на работното пространство за въвеждане на 3D модела. Постигнатата вярна геометрична структура на модела се проверява и се подбира най-подходящата тектура за фотореалистичното му представяне.

След въвеждането и корекциите на 3D модела, конструиран с необходимата точност, се осъществява фотореалистичото оформление на фасади и ландшафтно оформление, чрез текстури, палитри и различни ефекти.

След тестове и екперименти за всяка от фасадите се подбират тектура и осветеност. Настройва се в зависимост от повърхнината и вида на материала отразяването.

След настройването на фона и въвеждането на допълнителни елементи се създават необходимият брой различни изгледи с цел триизмерното им визуализиране за целите на проекта.

IV.Постигнати резултати при изпълнение на 3D модели и визуализации от MD Creative Studio.

С помощта на 3D моделирането и визуализациите постигаме следните практически резултати:

Клиентът придобива предварителна реална представа за бъдещия цялостен и детайлен вид на сградата и заобикалящата я планировка и архитектура, като се подбират чрез експерименти цветове, настилки, композиции и материали.

Постигната точност до мм, дава възможност да се получат координати на отделни точки в триизмерното пространство, както и да се измерят разстояние по елементи на фасадата или вътрешният пространствен дизайн.

Постигане на атрактивен и функционален външен вид на сградата, както и функционалност на вътрешното разпределение и обзавеждане. Описанието на обекта с математически методи, дава възможност за подбиране на правилни архитектурни и инженерни решения за постигане на енергоефективност и автоматизация на сградата и достигането и до клас "MD-УМНИ СГРАДИ".

Екипът на MD Creative Studio е специализиран в създаването на 3D архитектурни модели, тяхното текстуриране и визуализиране. Крайните резултати са атрактивни изображения, които са ефектни маркентигови инструменти. За 5 години работа в тази сфера сме създали стотици триизмерни модели и визуализации на интериори и екстериори на къщи, жилищни сгради, вили, детски градини, беседки и хотели. Ако са Ви допаднали нашите разработки и имате нужда от 3D модели или визуализации, се свържете с нас, като ни се обадите или ни пишете, за да обсъдим Вашия проект.

360 3D video 3D проекти LED Осветление Автоматика Нови технологии Окачени тавани Оформяне двор Саниране Съвети Умни сгради Услуги

Виж подобни статии

Сгради с клас „MD - УМНИ СГРАДИ”

3D Визуализации и Рекламиране на Сгради

3D визуализация композиционни решения

3D визуализация екстериор фасада речен камък