Площадки в двора от камък гнайс и клинкер

Площадки в двора от гнайс в полета от ивици с правоъгълна форма

Предложение на Моневи Дизайн за оформяне на дворно пространство

Снимка реализиран проект: Съчетание на клинкер и гнайс.

 Цена клинкер:32лв за квадратен метър

 

Снимка реализиран проект: Концентрични кръгове от гнайс.

 Цена неформован-пологонален гнайс:от 7лв до 15лв за квадратен метър

 Цена формован-рязан гнайс:от 15лв до 35лв за квадратен метър