Външни стени и фасадни решения за къща - плюсове и минуси

Външни тухлени стени, топлоизолационни системи и облицовки за къщи (видове фасадни решения)

От правилния избор на облицовките и конструкцията на фасадата на къщата, зависи колко време ще се запази първоначалният външен вид, топлотехническите параметри и разбира се, стойността на довършителните работи.

Важно е още на Етап Проектиране, при определяне на конструкцията на външните стени, да се обсъди и желаната енергоефективност. Затова при разработване на Работния Проект с клиентите ни, винаги им разясняваме и различните видове решения за външните стени и какво получават при различните варианти.

Ще разгледаме основните групи фасадни решения (по конструктивни особености) и техните предимства и недостатъци от гледна точка на: дълговечност, енергоефективност, цена и екологичност.

1. Класически фасади изградени от тухли с финишен слой мазилка или облицовка от камък.

 

Тухленият зид ограничава вътрешния обем на сградата от околната среда и създава топлинен комфорт. Външната мазилка или каменна облицовка, осигуряват въздухонепроницаемост на стената, предпазват от влага и позволяват на стената да диша.

Тези фасади имат следните предимства:

 Дълговечност, запазват първоначалния си вид и след 100 години.

 Липса на температурни напрежения

 Паропропускливи, позволяват на сградата да диша

 Използваните материали са екологични

 Интересни архитектурни решения

 Ниска себестойност.

Недостатъци на класическите фасади:

 Ниски топлоизолационни качества. При дебелина на стените по-малка от 20 см. може да се постигне конструктивна устойчивост, но не могат да се постигнат минималните топлотехнически изисквания - необходимо е допълнително монтиране на топлоизолационна система (получава се контактна фасада, виж т.2).

iПри използване на тухли Поротерм с вертикални фуги, и широчина 38 см, зидани с топлоизолационен разтвор, топлотехническите показатели покриват изискванията на Наредба 7, но това не е достатъчно за достигане изискванията за пасивна сграда.

2. Контактни фасади (класически фасади + топлоизолационна система) с мазилки

 

Това са многослойни фасади от няколко слоя. Стената е тухлена, обрамчена със стоманобетова рамка. При необходимост се грундира, залепва се топлоизолацията, дюбелира се след 24 часа. Шпакловка на топлоизолацията с вграждане на армираща мрежа и полагане на финишния слой с различни видове мазилки

.

Предимства на контактните фасади:

 Най-ниска цена от топлоизолационните системи

 Ниско тегло и допълнителна топлоизолация

 Избягване на температурните мостове

 Изместване на точките на конденз в топлоизолационния слой и предпазване от разрушаване на стенните конструкции.

Недостатъци на контактните фасади:

 Мазилките не осигуряват добра защита на топлоизолацията. Появяват се пукнатини, в които може да проникне влага. Не издържат на механически удари.

 Промяна на първоначалния вид след десетгодишна експлоатация

 При пожар отделят вредни емисии.

 Чуствителност към киселинни дъждове.

3. Вентилируеми фасади

 

При тези фасади, между финишния слой и топлоизолацията се оставя въздушна прослойка. Топлоизолацията се изпълнява с минерална вата, а финишният слой може да бъде от камък, керамика, метални или пласмасови плочи, фиброцимент и други. Разстоянието, между топлоизолацията и финишния слой, позволява на влагата преминала през стените и топлоизолацията да се изпари, като във въздушната прослойка се осигурява естествена или принудителна вентилация. Въздушната циркулация позволява охлаждането на излишъка от слънчева енергия през летните месеци. Тя позволява изтеглянето на парата, получена от изпарението на бетоновите елементи на сградата. По тази причина не е препоръчително употребата на материали за топлоизолация с ниска пропускливост на пара, като EPS, XPS и полиуретан.

3D визуализация на реализиран проект: Санирана фасада пасивна къща

Предимства на вентилируемите фасади:

 Много добра топло и звукоизолация;

 Защита от влага

 Красиви архитектурни решения с готови елементи

 Дълговечност, при запазване на първоначален финишен вид

Недостатъци на вентилируемите фасади:

 Сравнително висока цена на инвестицията.